Norra Norrland Styrkelyftförbund

Antidoping

Norra norrlands styrkelyftförbund arbetar aktivt mot doping. Distriktet har en antidoping ansvarig genom Anna Eriksson  som svarar på frågor och samordnar antidopingarbetet. Inför arrangemang av tävling ska arrangerande förening fylla i blankett och skicka till antidoping Sverige. Var 3:e år ska samtliga föreningar genomföra utbildningen https://www.vaccineraklubben.se/ .

Om du tar ett läkemedel rekommenderar vi att du kollar om det finns med på röd-gröna listan.
Röd-gröna listan

Tävlingar inom NNSF

Tävlingskalendern för kommande år bestäms på distriktets årsmöte. Inför årsmötet ska föreningar fylla i en blankett för att underlätta ett beslut av tävlingskalender. NNSF har köpt in ett tävlingsprogram till sekretariatet vid tävlingar, tag kontakt med styrelsen för mer information om inloggningsuppgifter för din förening inför arrangemang av tävling. 

Vid DM-tävlingar ska medaljer delas ut enligt RF riktlinjer och minnesplaketter till samtliga deltagare beställas av arrangerande förening. Distriktet ersätter kostnaden för medaljer i efterhand. 

Anmälningsavgifter till tävlingar är enligt följande:

Serietävlingar 

UngdomarGratis
Juniorer150
Seniorer200

Distriktsmästerskap

UngdomarGratis
Juniorer250
Seniorer300

Videomaterial

Klovarutbildning

Din första styrkelyftstävling

Dokument

Stadgar NNSF

Blankett arrangemang av tävlingar

Blankett till antidoping sverige

Domarersättning och ersättning till förening vid arrangemang

Årsmöteprotokoll

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Styrelseprotokoll

Konstituerande styrelseprotokoll 2023-03-26

Styrelseprotokoll 2023-05-03

Styrelseprotokoll 2023-06-16

Styrelseprotokoll 2023-08-15

Styrelseprotokoll 2023-09-18

Styrelseprotokoll 2023-10-17

Styrelseprotokoll 2023-11-11


Scroll Up